Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5408 3454 500
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viaink ink
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaprzegrany przegrany
6472 6d23
Reposted byblackandwhitesmutnazupaczooundisclosed--desiresmy-whole-selfjanealicejonespanimrukgravedigganplaygroundloveLesAmoursImaginairessgrialux3
2433 5222 500
9267 bbe7
Reposted fromYuei Yuei viaawakened awakened
Chciałabym dla niego utrzymywać dom w czystości i robić zapasy na zimę, kompoty, konfitury, marynować grzyby, kwasić ogórki, butelkować szczaw, pomidory, kisić kapustę i inne wspaniałości. Chciałabym mu zrobić na drutach albo na szydełku długi długi ciepły szalik i ciepły sweter, i ciepłe rękawiczki, i ciepłą czapkę, i bardzo ciepłe skarpety, i w ogóle. Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko. Wszystko.
— bezbłędny Stachura
Reposted frommartinif16 martinif16 viamaliwa maliwa
9647 65bb
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viairmelin irmelin
zaciśnięci jeszcze w tym żegnaniu
otwieramy ukazujemy dłonie
oszpeceni
napoczęci przez miłość
— Roman Śliwonik, Dzień bez daty
Reposted fromblueinsane blueinsane viaembrion embrion
Kalaloch Beach, WA
Reposted fromkasjencja kasjencja viaCoriLiar CoriLiar
"A preserved human heart in a leaden case, discovered in a medieval crypt of a church in Ireland by Gen. Pitt Rivers, 1860s."
0772 3df1
9295 99f2
Reposted fromfor-witches for-witches viacupofcinamon cupofcinamon
9593 4808
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
4504 249c
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaminutaciszy minutaciszy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl